přejít na úvodní stránku

Společenský program

Datum: 20. 9. 2018
Místo konání: Zámek v Pardubicích
Čas: 19.00–23.00
Cena: 330 Kč/os. Cena zahrnuje 21% DPH
Objednávky on-line zde.

Vstupenku na společenský večer si prosím objednejte včas, nejpozději do 17. 9. 2018.
Po tomto termínu a ani na místě při registraci už nebude možné si vstupenku zakoupit.

Společenský večer bude probíhat na pardubickém zámku.

Součástí večera bude úvodní přednáška historika, krátký koncert a poté rautová večeře.

Zámek Pardubice je stále silněji vnímán jako jeden z nej­cen­něj­ších klenotů příkladně obnovené palácové architektury v České republice. Svědčí o tom nejenom zájem laické veřejnosti, rov­něž trvalá pozornost odborníků a prohlášení zámku národní kulturní památkou v roce 2010.

Představuje v mnoha ohledech výjimečný památkový objekt, kte­rý vznikl za vlády pánů z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století. V čes­kých zemích nenajdete obdobu k jeho uni­kát­ně dochované původní dispozici rovinného vodního hradu uzav­ře­né­ho od okol­ní­ho světa mohutnými zemními valy, poskytujícího zároveň po­hod­lí rozlehlého renesančního zámku.

V zámeckých interiérech, zejména v rytířských sálech zámku, se dochovaly rozsáhlé fragmenty monumentální malířské výzdoby stěn, nejstarších renesančních nástěnných maleb v Čechách, na­chá­zí se zde původní kamenné zdobené portály, klenby, okenní a krbová ostění a renesanční malované kazetové stropy

Storno podmínky:
do 25. 8. 2017 – bez stornopoplatku, pouze manipulační poplatek 100 Kč
od 26. 8. 2017 – 100 % z ceny Společenského večera

 

Společenský program není hrazen ze sponzorských příspěvků. Sponzorské příspěvky jsou určeny výhradně na podporu odborné části programu.

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.