přejít na úvodní stránku

Program

Elektronická verze tištěného programu ke stažení zde
 

Čtvrtek 20. 9. 2018

12.30–13.00   kávová přestávka

13.00–15.00

Vertebrogenní blok

prof. J. Bednařík, CSc.

 1.  prof. MUDr. J. Bednařík, CSc.: Cervikální spinální stenóza: diagnostika, klinická manifestace a léčba  (prezentace)
 2.  doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.: Lumbální spinální stenóza: diagnostika, klinická manifestace a léčba  (prezentace)
 3.  MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.: Klinický management akutních bolestí zad  (prezentace)
 4.  PhDr. Hana Neudertová: Vliv osobnosti pacienta na management bolestí zad  (prezentace)

15.00–15.30   kávová přestávka

15.30–17.30

Blok kognitivní neurologie

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

 1.  prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.: Biomarkery demencí v klinické praxi  (prezentace)
 2.  MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.: Alzheimerova choroba – klinická stádia i atypické formy  (prezentace)
 3.  doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.: Rychle progredující demence
 4.  doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.: Překrývání neurodegenerativních onemocnění  (prezentace)

19.00–23.00   Společenský večer

 

Pátek 21. 9. 2018

9.00–11.00

Cerebrovaskulární blok

doc. MUDr. Daniel Šaňák, PhD, FESO

 1.  doc. MUDr. Daniel Šaňák, PhD, FESO: Diagnostika a rekanalizační terapie akutního ischemického iktu
 2.  MUDr. Jiří Neumann: Management tranzitorní ischemické ataky a minor stroke  (prezentace)
 3.  MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.: Sekundární prevence ischemických iktů
 4.  MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO: Vaskulitidy jako opomíjená příčina ischemických iktů

11.00–11.30   kávová přestávka

11.30–13.30

Demyelinizační blok

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, Ph.D.

 1.  prof. Eva Kubala Havrdová, Ph.D.: Nová diagnostická kritéria a guidelines pro léčbu RS  (prezentace)
 2.  MUDr Petra Nytrová, Ph.D.: Novinky v diagnostice a léčbě NMOSD  (prezentace)
 3.  MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.: Nové léčebné přípravky v managementu RS
 4.  doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.: Farmakovigilance nových léčebných přípravků pro RS

13.30–14.30   oběd

 

Doporučené trvání přednášky je 20 minut.

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.