přejít na úvodní stránku

Program

Čtvrtek 20. 9. 2018

12.30–13.00   kávová přestávka

13.00–15.00

Vertebrogenní blok

prof. J. Bednařík, CSc.

 1.  prof. MUDr. J. Bednařík, CSc.: Cervikální spinální stenóza: diagnostika, klinická manifestace a léčba
 2.  doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.: Lumbální spinální stenóza: diagnostika, klinická manifestace a léčba
 3.  MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.: Klinický management akutních bolestí zad
 4.  PhDr. Hana Neudertová: Vliv osobnosti pacienta na management bolestí zad

15.00–15.30   kávová přestávka

15.30–17.30

Blok kognitivní neurologie

doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

 1.  prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.: Biomarkery demencí v klinické praxi
 2.  MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.: Alzheimerova choroba – klinická stádia i atypické formy
 3.  doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.: Rychle progredující demence
 4.  doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.: Překrývání neurodegenerativních onemocnění

19.00–23.00   Společenský večer

 

Pátek 21. 9. 2018

9.00–11.00

Cerebrovaskulární blok

doc. MUDr. Daniel Šaňák, PhD, FESO

 1.  doc. MUDr. Daniel Šaňák, PhD, FESO: Diagnostika a rekanalizační terapie akutního ischemického iktu
 2.  MUDr. Jiří Neumann: Management tranzitorní ischemické ataky a minor stroke
 3.  MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.: Sekundární prevence ischemických iktů
 4.  MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO: Vaskulitidy jako opomíjená příčina ischemických iktů

11.00–11.30   kávová přestávka

11.30–13.30

Demyelinizační blok

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, Ph.D.

 1.  prof. Eva Kubala Havrdová, Ph.D.: Nová diagnostická kritéria a guidelines pro léčbu RS
 2.  MUDr Petra Nytrová, Ph.D.: Novinky v diagnostice a léčbě NMO SD
 3.  MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.: Nové léčebné přípravky v managementu RS
 4.  doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.: Farmakovigilance nových léčebných přípravků pro RS

13.30–14.30   oběd

 

Doporučené trvání přednášky je 20 minut.

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.