přejít na úvodní stránku

Vítejte na stránkách 2. české neurologické akademie!

do začátku zbývá

Úvodní slovo

Ve dnech 20. a 21. září 2018 se bude konat již 2. česká neurologická akademie (ČNA). Výbor České neurologické společnosti rozhodl o místě konání – Pardubice (s výhodným dopravním napojením), palác Atrium (v centru města, s dostatečnou kapacitou přednáškových prostor) a termínu – 20. a 21. září 2018. a také o čtyřech tématech akademie. ČNA má výukový – doškolovací charakter. Byly vybrány 4 okruhy neurologické problematiky, které jsou nosnými tématy neurologie. Každý blok se bude skládat ze 4 přednášek, které budou pojednávat o současném stavu problematiky – diagnostiky a terapie a přinášet i současné trendy v této oblasti.

Jedním tématem jsou demyelinizační onemocnění CNS a koordinátorem je prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, dalšími pak kognitivní poruchy (doc. MUDr. Robert Rusina), cerebrovaskulární nemoci (prof. MUDr. Roman Herzig) a vertebrogenní nemoci (prof. MUDr. Josef Bednařík). Jednotlivé přednášky budou trvat 30 minut (včetně diskuse) a celý blok pak dvě hodiny. Vždy bude dán dostatečný prostor pro dotazy a diskusi. V průběhu jednání ČNA bude dost prostoru pro individuální dotazy, diskuse na zvolené téma i pro neformální společenské kontakty.

Ve čtvrtek 20. září bude možnost navštívit pardubický zámek s odborným výkladem historika Východočeského muzea, po kterém bude následovat koncert a pak raut v prostorech zámku.

ČNA je určena pro všechny skupiny neurologů, jak v přípravě na atestaci, tak také pro neurology, kteří chtějí získat nové a logicky uspořádané znalosti. A doškolovací přednášky ČNA vedou špičkoví odborníci.

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.